Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Trygghetsgruppen

                     

Gruppen består av 18 medlemmar, representerande olika delar av Björnbo. Gruppens uppgifter är:

 • i samarbete med Polisen försvåra inbrott, intrång, bilinbrott och skadegörelse
 • föreslå Hyresgästföreningens styrelse åtgärder, som kan förbättra tryggheten
 • som grannserviceorgan under dagtid efter bästa förmåga hjälpa sina grannar med smärre vardagsproblem som t.ex. byta säkringar

Att göra för dig som är med i grannsamverkan:

 • Känn igen dina närmaste grannar så att du kan reagera om okända rör sig i bostäder och allmänna utrymmen.
 • Informera dina grannar (+ ev. kontakt-person) om du kommer att vara hemifrån längre än en vecka.
 • Anmäl till fastighetsägaren om portar, lås eller belysning i allmänna utrymmen inte fungerar.
 • Reagera/larma när något onormalt inträffar.
 • Lista/fotografera den egna      stöldbegärliga egendomen. (Förvara dokumentet på säkert ställe.)

Att därutöver göra för dig som är kontaktperson i grannsamverkan:

 • Ta kontakt med nyinflyttade.
 • Ta emot information om vilka grannar som är hemifrån längre än en vecka.
 • Informera de närmaste grannarna om bortresta grannar, bostadsrenoveringar, nyinflyttade etc.
 • Vidarebefordra information från      trygghetsgruppen till de närmaste grannarna.