Från Björnbos omgivningar: Askrike båthamn

Foto: M Björling

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Vårt seniorboende, byggt på 50-talet och omgivet av en park, ligger vackert nära Kyrkviken på norra Lidingö. Anläggningen består av lägenheter 1 – 5 rum samt radhus. En matsal finns liksom en liten affär.  

Hyresgästerna är medlemmar i Björnbo hyresgästförening, som bildades år 1957. Föreningens syfte är att främja hyresgästernas trivsel, tillvarata deras intressen samt vara förhandlingspart beträffande hyror och måltidsabonnemang mm i förhållande till AB Cisterna och Attendo Care enligt antagen förhandlingsordning.

Vår hyresgästförening är en privat förening och inte på något sätt kopplad till den stora riksorganisationen. Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter. Särskilda kommittéer svarar för aktiviteter av skilda slag. Förteckning över styrelsens sammansättning, funktionärer och kommittéer finns på anslagstavlan i entréhallen, Björnbo 1 samt även på denna hemsida.

Föreningen informerar om aktuella frågor och händelser genom hemsidan www.bjornbo.nu. Protokoll från styrelsens sammanträden, årsberättelsen, promemorior etc. finns också i entréhallen insatta i en pärm.

En viktig del i informationen är att nyinflyttade hälsas välkomna av två av föreningens medlemmar som introducerar dem i föreningens verksamhet och de möjligheter som livet på Björnbo kan innebära.

 

 

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år.
Hyresgästföreningens pg 25 348-4

 

 

 

Miljöbilen

kommer 23 nov

kl.17.15 - 17.45 

Påminnelse om rastning av hundar

2020-10-14

De skyltar som satts upp om förbud att rasta hundar gäller inte hyresgäster på Björnbo.

Däremot är det även för hyresgäster  förbjudet att rasta hundar på Borggården.