Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Miljöbilen 2021

Miljöbilen tar emot elavfall och farligt avfall

utanför Björnbos huvudingång mellan 17.15 - 17.45

följande dagar: 8 mars, 17 maj, 20 september och 29 november.