Björnbo Hyresgästförening (BHF)

 

Miljöbilen 2022

Miljöbilen tar emot elavfall och farligt avfall

utanför Björnbos huvudingång mellan 17.15 - 17.45

följande dagar: 7 mars, 16 maj, 19 september och 28 november.